CTA tim

Tim CTA komunikacija koristi sveobuhvatan strateški pristup pri razvoju jedinstvenih komunikacijskih i kreativnih rješenja i kampanja.

Gordan Turković
Direktor

Suvlasnik u CTA komunikacijama s višegodišnjim iskustvom u strateškom savjetovanju, kriznom komuniciranju i političkom marketingu.

Petar Tanta
Direktor

Pored suvlasništva u CTA komunikacijama, ima bogato iskustvo u savjetovanju klijenata iz različitih sektora.

Velimir Hlupić
Voditelj digitalnog marketinga

S istaknutim iskustvom u zdravstvenom, farmaceutskom i turističkom sektoru kreira digitalne kampanje za velik spektar klijenata.

Eli Čerkezović
PR asistentica

Uz vođenje srednjih i manjih klijenata, stručnost su joj kreativna rješenja i stvaranje vrhunskog sadržaja.

Valentina Mezdić
PR asistentica

Provodeći komunikacijske kampanje, stekla je iskustvo u vođenju klijenata, društvenih mreža i planiranju događanja.