CTA tim

Tim CTA komunikacija koristi sveobuhvatan strateški pristup pri razvoju jedinstvenih komunikacijskih i kreativnih rješenja i kampanja.

Gordan Turković
Izvršni direktor

Suvlasnik u CTA komunikacijama s višegodišnjim iskustvom u strateškom savjetovanju, kriznom komuniciranju i političkom marketingu.

Petar Tanta
Direktor

Pored suvlasništva u CTA komunikacijama, ima bogato iskustvo u savjetovanju klijenata iz različitih sektora.

Marin Zdelar
Voditelj odjela digitalnog marketinga

Ima istaknuto iskustvo u oglašavanju na društvenim mrežama te na Googleu, kao i u stvaranju sadržaja i provođenju SEO-a.

Valentina Mezdić
Komunikacijska savjetnica

Provodeći komunikacijske kampanje, stekla je iskustvo u vođenju klijenata, društvenih mreža i planiranju događanja.

Ana-Marija Crnica
Mlađa komunikacijska savjetnica

S dugogodišnjim iskustvom u novinarstvu, u CTA komunikacijama piše duže i kraće sadržajne forme te kreira i provodi komunikacijske strategije.

Nina Sivić-Cug
Asistentica za digitalni marketing

Iskustvo copywritinga uklapa u izradu digitalnog sadržaja za različite klijente.

Filip Pavelić
Mlađi komunikacijski savjetnik

Iskustvo provođenja kampanja za različite sektore nadograđuje kreiranjem kvalitetnog i kreativnog sadržaja.

Ivana Beg
Asistentica za digitalni marketing

Izrađuje različite vrste sadržaja kako vodeći društvene mreže, tako i uređujući web stranice.