Hana Kajari

Komunikacijska asistentica u CTA komunikacijama s iskustvom u izradi komunikacijskih strategija, vođenju klijenata, društvenih mreža, izradi raznolikog sadržaja, organizaciji događaja te provođenju komunikacijskih kampanja u raznim sektorima. 

Nakon završenog dvojezičnog programa na hrvatskom i francuskom jeziku u XVIII. gimnaziji, Hana upisuje dvopredmetni prediplomski studij komunikologije i sociologije na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu. Tijekom studija, kao članica Udruge studenata komunikologije i novinarstva (USK Agenda) aktivno sudjeluje u provođenju brojnih aktivnosti kao što su studentski simpozij „Mediji na drukčiji način”, vođenje društvenih mreža Udruge, organizacija Humanitarnog božićnog sajma i slično, a na trećoj godini prediplomskog studija iskazuje se u ulozi voditeljice event management sekcije Udruge koja broji 30-ak članova. 

Kao prvostupnica komunikologije i sociologije, Hana se odlučuje za upis diplomskog studija na matičnom fakultetu, na smjeru Znanstveno istraživanje masovne komunikacije kako bi dodatno produbila svoja znanja u području komunikacija. U listopadu 2020. godine, na početku diplomskog studija,  započinje je s tromjesečnom studentskom praksom u CTA komunikacijama, a u veljači 2021. službeno postaje dio tima.

Godine 2022., kao dio tima CTA komunikacija, za kampanju „1100 kilometara za 1100 terapija” provedenu u suradnji s bračkim planinarima Rankom Dragičevićem i Danijelom Lončarom te Udrugom roditelja djece s teškoćama u razvoju „Brački pupoljci” osvaja vodeću hrvatsku PR nagradu, Grand PRix Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Hana je velika zaljubljenica u fotografiju stoga nerijetko fotografira događaje koje CTA komunikacije organiziraju te svaku priliku koristi kako bi kreirala vizuale za objave na društvenim mrežama klijenata, ali i same agencije. Trenutno piše diplomski rad upravo na temu uloge vizualne komunikacije u odnosima s javnošću.