Filip Pavelić dobitnik je nagrade „Ferdo Šišić“ za najbolji diplomski rad

Image-from-iOS-5-1024x768-1

Filip Pavelić, mlađi komunikacijski savjetnik u CTA komunikacijama, dobitnik je nagrade „Ferdo Šišić“ za najbolji diplomski rad u Hrvatskoj 2020. godine na području povijesti.

Nagradu dodjeljuju Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu, krovne udruge hrvatskih povjesničara i povjesničarki.

Dodjela je održana u sklopu festivala povijesti Kliofest, 20. svibnja u atriju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Diplomski rad Ekološki čimbenici gladi u Srednjoj Lici u drugoj polovici 18. i početkom 19. stoljeća“ Filipa Pavelića izrađen je na podlozi više od 1000 pročitanih folija izvora i sadrži obradu teme koje se do sada nije dotaknuo niti jedan profesionalni istraživački rad.

Opseg diplomskog rada koji uvelike nadmašuje očekivane okvire

– Riječ je o minucioznoj analizi uzročno-posljedičnih veza između ekoloških značajki Srednje Like i demografskih kretanja stanovništva na tom prostoru. Uz to, cijeli rad potkrepljen je kvalitetnom i jasno utemeljenom argumentacijom – izjavio je Željko Holjevac, ravnatelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, prilikom dodjele nagrade.

Filipov rad plod je dugogodišnjeg istraživanja ekoloških i ekonomskih čimbenika gladi u promatranom razdoblju. Uz niz onodobnih narativnih izvora, u radu su analizirane knjige krštenih, vjenčanih i umrlih u 9 katoličkih župa i 9 pravoslavnih parohija na prostoru od Perušića na sjeveroistoku do Lovinca na jugozapadu u periodu od 1740. do 1858. godine.

Rad je u svojoj suštini ekohistorijske naravi i promatra međusobne odnose ljudi i okoliša u danom vremenskom periodu, ali uvelike se oslanja i na metode historijske demografije i ekonomske historije, s iscrpnom statističkom analizom.

Svojim opsegom uvelike nadilazi očekivane okvire diplomskog rada te tematski i metodološki predstavlja podlogu za različita daljnja istraživanja. Prema Filipovim riječima, velike zasluge za ovaj rad nosi i mentor dr.sc. Hrvoje Petrić s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Različite struke pridonose boljem radu CTA komunikacija

Iako sama tema nije vezana za odnose s javnošću i komunikacijsku struku, metode koje je Filip upotrijebio prilikom istraživanja i pisanja rada, svakako su primjenjive u struci.

Dubinske analize klijenata kojima dolazimo do ključnih poruka i javnosti te primjena uzročno-posljedičnih veza koje nas vode do razumijevanja specifičnih izazova pojedinačnih klijenata neke su od vještina kojima Filip daje dodatnu vrijednost našim komunikacijskim strategijama.

Dio CTA tima: Ana-Marija Crnica, Gordan Turković, Filip Pavelić, Petar Tanta, Valentina Mezdić, Nina Sivić-Cug

Kada ih spojimo s njegovom sposobnošću pisanja, komunikacijskim razmišljanjem i poznavanjem različitih digitalnih alata, jasno je zašto smo sretni što je Filip dio tima CTA komunikacija. Drago nam je vidjeti kako različite struke mogu pridonijeti firmi, a u konačnici i struci.

Filipu želimo još puno uspjeha, kako u poslovnoj karijeri u CTA komunikacijama, tako i u akademskoj karijeri koju je obećao nastaviti!