Impressum

CTA komunikacije  d.o.o.
Trnjanska cesta 105, 10 000 Zagreb,
Hrvatska (Croatia)

tel: +385 95 5102 569
e-mail: info@ctakomunikacije.hr

MB: 081144200
OIB: 55981364990
Upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu

IBAN: HR 3723400091110952688 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.
Temeljni kapital: 20.000 kn uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Petar Tanta, Gordan Turković