Edukacije i radionice

122427863_351039836008351_2199703088360101081_n-min

Na komunikaciju i njene oblike utječu brojni čimbenici, a kvaliteta same komunikacije djeluje na, prije svega, kvalitetu provedbe svakog projekta. Osim toga, svatko tko je imao doticaj s komunikacijskom industrijom zna da je ona iznimno dinamična, da se trendovi u njoj brzo mijenjaju i da ono što je vrijedilo jučer, danas je već „daleka prošlost“. Upravo iz tog razloga, prilagođavanje novonastalim situacijama ono je s čime se svaki PR-ovac i marketingaš, bio početnik ili stručnjak, svakodnevno susreće. Tim CTA komunikacija za svakog klijenta koristi jedinstveni i moderni pristup, a svoje znanje iz brojnih uspješno provedenih projekata vrlo rade dijele na brojnim edukacijama.

Trening javnog nastupa ili kako izbjeći neugodna medijska pitanja

Javni nastup, prije svega, odnosi se na svaki izlazak pred publiku i prenošenje govornikove poruke okupljenima. Ono što CTA stručnjaci u svojim edukacijama uvijek naglašavaju je činjenica da se poruka ciljanoj publici prenosi na dva osnovna načina – verbalno i neverbalno. Na radionicama su naši predavači na primjerima iz prakse objasnili kako se pravilno pripremiti za javni nastup, ali i kako izbjeći neugodna pitanja koja za sobom mogu nositi negativne posljedice. No, kako bi poruka na pravi način došla do ciljane publike, potrebno ju je prvo pravilno definirati, a zatim i postaviti komunikacijske ciljeve koje ona mora postići. Sve su to saznali članovi udruga, odvjetničkih ureda, tvrtki, a i mnogi drugi sudionici, uz neizostavne teorijske savjete o tome što privlači pažnju medija, kako komunicirati s njima, ali i zakonodavni okvir unutar kojeg hrvatski mediji funkcioniraju. Kako savjeti bez prakse vrijede vrlo malo, na kraju radionice sve se sudionike snimalo te se analizirao njihov javni nastup i stečeno znanje o pravilnom držanju i odgovorima na neugodna pitanja.

Savjeti za komunikaciju s biračima u vrijeme pandemije virusa SARS-CoV-2

Budući da je 2020. godina pred sve nas stavila brojne izazove, ne čudi da su i politički akteri morali promijeniti pristup i prilagoditi diskurs svojim biračima. Kako se politička stranka na pravi način treba obraćati publici u trenucima kada je svijet u lockdownu, a misli vrlo daleko od predstojećih izbora, objasnili su naši stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u političkom savjetovanju. Kakve poruke koristiti, kojim temama pridobiti interes javnosti te prilagođeni alati za komunikaciju samo su neke od tema o kojima je bila riječ na edukacijama za lokalne, parlamentarne i europske izbore.

Umijeće komuniciranja prema segmentiranim javnostima

Uspješna komunikacija, jasna i pravovremena poruka može biti od ključne važnosti za nastavak suradnje ili iskazivanja povjerenja. PR-ovci vrlo često imaju zadatak da upravljaju komuniciranjem prema segmentiranim javnostima, no što to konkretno znači u praksi?

Pravila komunikacije promijenila su se pojavom koronavirusa, a veliki dio komunikacije samim time prebacio se u digitalne sfere.

Digitalni marketing i oglašavanje

Važnost digitalnog marketinga i pravilno usmjerene komunikacije na Internetu naši su predavači predstavili na radionicama za Turističke zajednice, Razvojne agencije gradova kao i Upravama gradova. Osim osnova digitalne komunikacije, polaznici su na praktičnim primjerima usvojili znanje o pravilnoj komunikaciji putem društvenih mreža Facebook i Instagram kao i o osnovama oglašavanja na digitalnim kanalima.